Dokumenty i formularze do pobrania

 

Jesteś obcokrajowcem, żyjesz i pracujesz w Polsce? Zmieniłeś adres zamieszkania, dane kontaktowe bądź numer konta bankowego? Zmianę tych danych musisz zgłosić na formularzu ZAP-3 do Twojego Urzędu Skarbowego. Od maja 2021 zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 złożysz przez e-US, bez konieczności wychodzenia z domu.

Druk ZAP-3 jest formularzem, który służy do aktualizacji danych związanych z podatkami. Zawiera on wszystkie istotne dla urzędu skarbowego informacje, to jest adres zamieszkania, dane kontaktowe, czy numer konta bankowego.

ZAP-3 służy do zgłoszenia przez podatnika, również obcokrajowca następujących zmian:

1. miejsca zamieszkania cudzoziemca,

2. danych kontaktowych (w tym. m.in. zmiany elektronicznego adresu),

3. adresu do korespondencji,

4. rachunku osobistego.

Obcokrajowcu - pamiętaj, że obowiązek zgłoszenia aktualizacyjnego leży po Twojej stronie, a nie Twojego pracodawcy.

Jesteś cudzoziemcem i starasz się o uzyskanie karty pobytu w Polsce. Jednym z załączników do wniosku jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. Taki dokument musisz złożyć niezależnie od tego, czy wnioskujesz o kartę pobytu samemu, czy robi to w Twoim imieniu agencja/pełnomocnik.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach niezbędne do uzyskania karty pobytu możesz uzyskać z Twojego Urzędu Skarbowego.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub masz sprawę w toku, bez względu, czy wskazano w dokumencie konkretnego pracodawcę masz obowiązek zgłoszenia do urzędu, który wydał zezwolenie każdej zmiany pracodawcy.

Obowiązek zgłoszenia zmiany pracodawcy musisz zrealizować w ciągu 15 dni od daty zakończenia pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Oświadczenie musisz złożyć w formie pisemnej, przekazać pocztą lub przez biuro podawcze urzędu, który wydawał zezwolenie.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i posiadasz kartę pobytu czasowego, lub masz sprawę w toku, musisz poinformować urząd, który ją wydawał o zmianie Twojego adresu zamieszkania.

O zmianie adresu zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić urząd w formie pisemnej, wysyłając list lub składając pismo w biurze podawczym urzędu, który wydawał kartę pobytu.

 W wypadku zmiany danych na karcie pobytu, należy złożyć wniosek o jej wymianę, zgodnie z procedurą.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Polsce masz obowiązek zameldować się.

Obywatele innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 3 miesiące, muszą się zameldować.

Pozostali cudzoziemcy maja obowiązek zameldowania się jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni. Na zgłoszenie masz czas 4 dni od daty przekroczenia granicy.

Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 30 dni, nie musisz się meldować.

Na podstawie złożonego wniosku o zameldowanie na okres dłuższy niż 30 dni – dostaniesz numer PESEL.

Nadanie numeru PESEL jest usługą bezpłatną.

Jeżeli potrzebujesz dokumentu, potwierdzającego twój adres zameldowania musisz złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

Zaświadczenie otrzymasz w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.

Jeżeli jestes cudzoziemcem i chcesz uzyskać kartę miejską umożliwiającą poruszanie się komunikacją miejską musisz złożyć stosowny wniosek.

Potrzebne będą Tobie następujące dokumenty:

1. wypełniony wniosek,

2. zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm - zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie,

3. paszport, do wglądu przy składaniu wniosku.

Wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne.

 

W Bydgoszczy kartę miejską możesz uzyskać w następujących miejscach:

1. w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 7.00-17.00,

2. w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 17.00, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),

3. w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM).

magazyn